Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uzyskaj dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na ekogroszek

Główna treść

Uzyskaj dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na ekogroszek

W drugim kwartale bieżącego roku kończy się realizacja Projektu nr RPMP.04.04.03-12-0130/17 pod nazwą: „Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły na terenie Gminy Wolbrom”

Ogłaszam dodatkowy nabór beneficjentów, którzy zainteresowani są wymianą starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł klasy 5 Eco-design (możliwe dofinansowanie kotłów na pellet). Pozostało wolnych środków finansowych na dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego w pięciu domach mieszkalnych. Wymianę należy wykonać do końca maja 2023!

Wymiana kotłów jest finansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – SPR. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup nowego kotła, montaż oraz niezbędne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłą wodę użytkową.

Właściciel budynku może uzyskać do 9 000,00 zł na wymianę starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na ekogroszek .

Bliższych informacji udziela Pan Tadeusz Rams. Pokój nr 202 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Telefon kontaktowy 32 7065307 w godzinach pracy Urzędu.

Adam Zielnik

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom