Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: VI konkurs na produkt lokalny

Główna treść

VI konkurs na produkt lokalny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” ogłasza VI edycję konkursu na Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą”. Celem konkursu jest zidentyfikowanie i promocja zasobów obszaru działalności LGD „Nad Białą Przemszą”.

Nadanie znaku Produktu Lokalnego „Nad Białą Przemszą” w drodze konkursu podnosi rangę produktów i usług, a także potwierdza ich jakość i znaczenie. Znak Promocyjny „Nad Białą Przemszą” ma wymiar lokalny i jest pierwszym krokiem ku budowaniu Marki Miejsca, która ma bardzo duży wpływ na decyzje konsumpcyjne, inwestycyjne i biznesowe. Dlatego właśnie warto utożsamiać produkt z miejscem, z regionem, zwłaszcza, że w dobie globalizmu coraz lepsze notowania ma regionalizm.

Konkurs na Znak Promocyjny „Nad Białą Przemszą” jest organizowany z myślą o producentach, usługodawcach, organizacjach i osobach, które poprzez swoje działania w sferze społecznej i ekonomicznej przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku swoich gmin i miejscowości. Produkty wyróżnione Znakiem „Nad Białą Przemszą” były i będą promowane przez Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” zarówno w Polsce jak i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Uroczyste zakończenie konkursu nastąpi 4 października br. w Trzyciążu podczas imprezy „VI Nadprzemszański Festiwal Smaku” i Święto Ziemniaka w Trzyciążu.

LGD „Nad Białą Przemszą”

ul. Skalska 20  

32-340 Wolbrom

tel. 32/724 25 23