Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: VII Małopolskie Impresje Poetyckie Osób Niepełnosprawnych Wolbrom 2019

Główna treść

VII Małopolskie Impresje Poetyckie Osób Niepełnosprawnych Wolbrom 2019

Małopolskie Impresje Poetyckie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 10 października odbyła się VII już edycja konkursu, rozpoczynająca cykl jesiennych spotkań z poezją. Kulturalne wydarzenie, którego organizatorami byli PSONI Koło w Wolbromiu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej oraz Dom Kultury w Wolbromiu, zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom pana Adama Zielnika.

Patronami medialnymi, którzy wspierają nas corocznie byli Wieści Wolbromskiej, Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, Galeria Olkuskich Poetów, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie filia w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu. Konkurs realizowany był przy Wsparciu Finansowym Województwa Małopolskiego. Darczyńcami imprezy, którym dziękujemy za okazane wsparcie byli: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wolmot, Nadleśnictwo Olkusz oraz Meble Almaz – Pan Albert Goncerz. Składamy również podziękowania wolontariuszom z ZS nr 4 w Olkuszu za coroczną pomoc w Impresjach.
W konkursie poetyckim udział wzięło 21 placówek z województwa małopolskiego. Przybyli do nas podopieczni z WTZ-ów, ŚDS-ów, DPS-ów, ZSS i OREW wraz z opiekunami. Wśród licznych gości wydarzenia znaleźli się między innymi ksiądz Tadeusz Maj – przyjaciel Koła PSONI, Wicestarosta Powiatu Olkuskiego pani Krystyna Kowalewska, Sekretarz MiG Wolbrom pan Waldemar Kolanko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu pan Bartłomiej Żurek, Dyrektor PCPR w Olkuszu pani Anna Curyło-Rzepka, Przewodnicząca PSONI Koło w Wolbromiu pani Urszula Marcinkowska wraz z Zarządem, Dyrektor Domu Kultury w Wolbromiu pan Piotr Gamrot, Redaktor Naczelny Wieści Wolbromskich pan Wojciech Szota oraz Prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu pan Przemysław Kania. Nie zabrakło dyrektorów, kierowników oraz pracowników placówek opiekuńczych, oświatowych i instytucji, poetów, a także wiernych przyjaciół impresji.
Tegoroczne Impresje Poetyckie poświęcone były twórczości Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy biorący udział w konkursie, zaprezentowali wysoki poziom artystyczny zarówno w kategorii recytacji, jak i poezji śpiewanej. Przedstawili oni poezję w sposób niebanalny, wywołując wzruszenie wśród publiczności. Zainteresowanie twórczością poetycką w życiu osób z niepełnosprawnościami, daje im możliwość godnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Buduje w nich poczucie wartości oraz wprowadza ich w świat poezji, która uczy wrażliwości, a także wyrażania uczuć, emocji i twórczej ekspresji. Oprócz występów uczestników, publiczność mogła zapoznać się z ciekawą biografią poetki Agnieszki Osieckiej, która zapisała się w historii przede wszystkim, jako autorka niezapomnianych tekstów piosenek, śpiewanych do dziś przez wielu znanych piosenkarzy i aktorów.
Jury konkursu w składzie pani Marida Zoń, pani Halina Świtlicka oraz pan Marcin Tomsia miało niełatwe zadanie wybrać tych najlepszych, ponieważ każdy z uczestników prezentował własną, niepowtarzalną interpretację tekstu. Po naradach, ogłoszono wyniki przyznając sześć nagród i dwa wyróżnienia. Oto one:
Kategoria poezja śpiewana:
I miejsce – Arkadiusz Jastrzębski WTZ Radwanowice
II miejsce – Magdalena Bednarz WTZ Zembrzyce
III miejsce – Grzegorz Perek ZRT Lgota Wolbromska
Wyróżnienie – Karol Skupień DPS Olkusz

Kategoria recytacja:
I miejsce – Marcin Człowiek DPS Bobrek
II miejsce – Szymon Sarno OREW Wolbrom
III miejsce – Zbigniew Kulka ŚDS Wolbrom
Wyróżnienie – Karolina Wiecha ŚDS Olkusz
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu. Dziękujemy serdecznie za udział w Impresjach i emocje, którymi nas obdarowali, życząc wszystkim sukcesów na polu artystycznym.
Mamy nadzieję, że już za rok spotkamy się ponownie w kolejnych Małopolskich Impresjach Poetyckich Osób Niepełnosprawnych, by choć na chwilę unieść się ponad prozę życia codziennego, by wspólnie uczestniczyć w kulturze, by obcować ze sztuką, a przede wszystkim by wspierać osoby z niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier, trudności, a także w spełnianiu ich marzeń.

Karina Strózik