Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W 80. rocznicę egzekucji 20 Polaków

Główna treść

W 80. rocznicę egzekucji 20 Polaków

26 stycznia 1944 r. przy ówczesnej ul. Lgockiej w Wolbromiu hitlerowscy oprawcy dokonali rozstrzelania 20 Polaków. Jak głosił oficjalny komunikat, egzekucja miała być przestrogą dla ludności Wolbromia. Miejsce kaźni było początkowo miejscem pochówku ofiar, ale ostatecznie ciała ekshumowano w 1945 roku i przeniesiono do zbiorowej mogiły na cmentarzu parafialnym w Wolbromiu.

Dziś z racji 80. rocznicy tej tragedii, przedstawiciele władz samorządowych Burmistrz Adam Zielnik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Bartłomiej Żurek, w imieniu własnym oraz społeczeństwa Miasta i Gminy Wolbrom oddali hołd pomordowanym i złożyli wiązanki przy pomniku przy ul. 20. Straconych, a także zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym.

Warto przypomnieć, iż w 2020 roku z inicjatywy burmistrza, pomnik przy ul. 20. Straconych w Wolbromiu został całkowicie zrewitalizowany kosztem 40 tysięcy złotych, z czego 12 tysięcy stanowiła dotacja od Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Pamięta”. Drugim gruntownie odrestaurowanym pomnikiem ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego i Gminy Wolbrom był pomnik upamiętniający miejsce pochówku 39 mieszkańców Poręby Dzierżnej, bestialsko pomordowanych w czasie pacyfikacji wsi przez hitlerowców w sierpniu 1944 r.