Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W Brzozówce przybyło 940 metrów chodnika

Główna treść

W Brzozówce przybyło 940 metrów chodnika

W 2022 roku, po kilkunastu miesiącach prac zakończyła się realizacja zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej K120588K w miejscowości Brzozówka etap II i III”. Zakres objął roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, naprawę nawierzchni drogi z asfaltobetonu, roboty wykończeniowe.

Prace prowadziła miejscowa firma – FHU IVA Iwety Kowalczyk, która na realizację niniejszego zadania zadeklarowała kwotę 960.185,03 zł. brutto.

W ramach II i III etapu wybudowano około 940 metrowy odcinek bezpiecznego chodnika. W I etapie, w 2019 roku powstał 330 metrowy odcinek. Zgodnie z dotrzymanymi obietnicami burmistrza Adama Zielnika, długość chodnika w Brzozówce (trzech etapów) wyniosła łącznie ok. 1270 metrów.