Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W budynku byłej szkoły w Strzegowie powstanie punkt przedszkolny

Główna treść

W budynku byłej szkoły w Strzegowie powstanie punkt przedszkolny

W dniu 26 czerwca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom na podstawie propozycji Komisji Przetargowej dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „Modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego” złożonej przez firmę: Renart Sp. z o.o. z Olkusza, której oferta wyniosła 584.487,58 zł.

Najdroższa, spośród czerech złożonych ofert, opiewała na kwotę 1.023.236,56 zł. Gmina Wolbrom na sfinansowanie tego zamówienia zamierzała przeznaczyć 699.885,96 zł.
Już niedługo dojdzie do podpisania umowy na wykonanie zadania, które należy zrealizować w terminie do 120 dni.

Przedmiot zamówienia „Modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego” obejmuje: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń świetlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną, przebudowa schodów zewnętrznych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych.