Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W byłym budynku kotłowni osiedlowej będzie hala, w stylu mini giełdy rolno-spożywczej

Główna treść

W byłym budynku kotłowni osiedlowej będzie hala, w stylu mini giełdy rolno-spożywczej

  • Koniec z handlowaniem płodami rolnymi i żywnością na chodnikach i placach. Mamy XXI wiek. 18 października ogłosiłem przetarg na przebudowę budynku byłej kotłowni w halę, w stylu mini giełdy rolno-spożywczej, którą obiecałem – oznajmił niedawno burmistrz Adam Zielnik. Co znajdzie się w budynku byłej kotłowni na os. Łokietka? W przebudowanym budynku gminnym na budynek usługowy z wewnętrznymi instalacjami socjalno-bytowymi i technologicznymi oraz infrastrukturą techniczną znajdą się:
    w części podpiwniczonej wydzielone zostaną pomieszczenia magazynowe (piwniczki) dla osób najmujących w części warzywnej; na parterze hali niskiej – stanowiska mięsne, wyrobów gotowych oraz ryb. Wydzielonych zostanie pięć stanowisk handlowych z magazynami, pomieszczenie obsługi obiektu z węzłem sanitarnym, sanitariaty ogólnodostępne oraz WC dla osób niepełnosprawnych; w hali wysokiej – stanowiska warzywno – owocowe. Wydzielonych zostanie sześć stanowisk handlowych oraz komunikacja, na antresoli zlokalizowanych będzie trzy stanowiska nabiałowe.
    W części północnej zostanie wydzielone zaplecze socjalne i techniczne dla osób najmujących z wydzielonym pomieszczeniem socjalnym, brudnikiem, szatnią okryć wierzchnich, sanitariatami damskimi i męskimi, oraz część techniczna z wymiennikownią i rozdzielnią elektryczną.