Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W drodze do szkoły z uśmiechem na twarzy!

Główna treść

W drodze do szkoły z uśmiechem na twarzy!

12 marca 2014 r. w Kinie Kijów w Krakowie odbyła się Wojewódzka Gala podsumowująca III edycję Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Uroczystą Galę otworzył Małopolski Kurator Oświaty, który poinformował, iż na terenie województwa małopolskiego Konkurs „Mam 6 lat” cieszył się dużą popularnością. Uczestniczyło w nim: 28 rad rodziców z przedszkoli, 25 rad rodziców ze szkół podstawowych oraz 406 uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.

Nasza szkoła uczestniczyła w konkursie po raz drugi. W tym roku w kategorii „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” zrealizowaliśmy wiele zadań i przedsięwzięć. Podsumowaniem działań było przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. „W drodze do szkoły z uśmiechem na twarzy”. Praca konkursowa została przygotowana przez Radę Rodziców Przedszkola, we współpracy z panią Anną Barczyk – wychowawcą oddziału przedszkolnego. Prezentacja zawierała relację z działań szkoły i efektów pracy z dziećmi najmłodszymi. Pokazywała  jak dbamy, by dzieci były aktywne i bezpieczne. Przy udziale Gminy i rodziców szkoła realizowała wiele zadań. Na uznanie zasługuje wyposażenie szkoły w elementy niezbędne do przyjęcia sześciolatków: sale dydaktyczne z wygospodarowanym miejscem na rekreację, salę komputerową oraz miejsca zabaw. Aktywna postawa Rady Rodziców oddziału przedszkolnego, która zdecydowała o przystąpieniu szkoły do konkursu, potwierdza, że Szkoła Podstawowa w Jeżówce jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich w swoje mury.

Prezentacja Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce w jednej z trzech kategorii konkursu tj. „Szkoła przyjazna dziecku sześcioletniemu – Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy” otrzymała wyróżnienie. Nagrodę z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty  Aleksandra Palczewskiego odebrała w asyście przedstawiciela rady rodziców i uczennicy oddziału przedszkolnego dyrektor szkoły Bożena Szatan.
Jest to ogromny sukces naszej szkoły tym bardziej , że było to jedyne wyróżnienie nie tylko z terenu gminy Wolbrom, ale całego powiatu olkuskiego. Serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych uczniów za docenienie wspólnej pracy oraz gratulujemy i życzymy dalszych, tak wspaniałych sukcesów .

Organizator: Rada Rodziców SP Jeżówka