Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W hołdzie 20 rozstrzelanym Polakom

Główna treść

W hołdzie 20 rozstrzelanym Polakom

78 lat temu, 26 stycznia 1944 r. przy ówczesnej ul. Lgockiej w Wolbromiu hitlerowscy oprawcy dokonali rozstrzelania 20 Polaków. Jak głosił oficjalny komunikat, egzekucja miała być przestrogą dla ludności Wolbromia. Miejsce kaźni było początkowo miejscem pochówku ofiar, ale ostatecznie ciała ekshumowano w 1945 roku i przeniesiono do zbiorowej mogiły na cmentarzu parafialnym w Wolbromiu.

Miejsce stracenia 20 Polaków rok rocznie z okazji Święta Niepodległości 11 listopada, odwiedzane jest przez Burmistrza Adama Zielnika oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolbromiu Bartłomieja Żurka. Również i dziś z racji 78 rocznicy tragedii, przedstawiciele władz samorządowych w imieniu własnym oraz społeczeństwa Miasta i Gminy Wolbrom oddali hołd pomordowanym i złożyli wiązanki przy pomniku przy ul. 20. Straconych a także zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym.

Warto przypomnieć, iż w 2020 roku z inicjatywy burmistrza, pomnik przy ul. 20. Straconych w Wolbromiu został całkowicie zrewitalizowany kosztem 40 tysięcy złotych, z czego 12 tysięcy stanowiła dotacja od Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Pamięta”.