Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W O L B R O M S K I E T A R G I P R A C Y 2 0 1 7

Główna treść

W O L B R O M S K I E T A R G I P R A C Y 2 0 1 7

Dnia 16 listopada 2017 roku, w wolbromskim Domu Kultury, odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Zespół Szkół w Wolbromiu w ramach Dnia Przedsiębiorczości. Termin tego wydarzenia nie był przypadkowy, bowiem od 2008 roku ten tydzień listopada stanowi czas szczególnego świętowania postawy przedsiębiorczości. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.
 Celem organizatorów różnorodnych przedsięwzięć w tym zakresie jest uświadamianie, zwłaszcza młodym ludziom, jak wielkie znaczenie w ich życiu ma rozwijanie i pielęgnowanie szeroko rozumianych postaw przedsiębiorczych. Na gościnnej scenie wolbromskiego Domu Kultury postanowiono dokonać w tym roku przeglądu i prezentacji lokalnych firm, tworząc Targi Pracy. Organizatorem z ramienia Zespołu Szkół w Wolbromiu i zarazem pomysłodawcą takiego projektu był dyrektor szkoły – pan Piotr Grojec, któremu dzielnie w tym zadaniu pomagały panie: Paulina Tracz – nauczycielka podstaw przedsiębiorczości oraz szkolny pedagog Magdalena Kołdras. Rozpoczynając uroczystość, dyrektor Zespołu Szkół, jako gospodarz czwartkowej imprezy, powitał zgromadzonych na sali widowiskowej zaproszonych gości, którymi byli:- w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, pani Dorota Świerczek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół w Wolbromiu;- w zastępstwie Starosty Olkuskiego, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Olkuszu, pan Marcin Wójcik;- dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Wolbromiu – pan Wacław Gil;- zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu, pani Barbara Adamuszek wraz z doradcą zawodowym – panią Aleksandrą Kondek;- kierownik Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – pan Sebastian Korzeniowski wraz z panią Izabelą Fordymacką – Król;- pani Paulina Curyło z Punktu Pośrednictwa Pracy w Kluczach oraz pani Zofia Pieniążek z Młodzieżowego Biura Pracy w Krakowie;- przedstawiciele wolbromskich przedsiębiorstw: wiceprezes zarządu Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A., pani Grażyna Kozak wraz z panią Elżbietą Banyś, kierownikiem Działu Kadr; dyrektor ds. Personalnych i Logistyki SumiRiko Poland – pani Aneta Pokorska z menadżerem Jakubem Nabiałkiem oraz Markiem Chorążykiewiczem; Kierownik Biura Zarządu i Kadr Zakładów Mechaniczno – Kuźniczych „WOSTAL” – pani Teresa Sikora; panie Magdalena Warchoł – Koncewicz Anna Zabierowska z firmy ES SYSTEM K.; przedstawicielki Fabryki Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych „Fagumit” – panie: Olga Pasich i Klaudia Guca; pan Zbigniew Zaręba z firmy EWMET; pan Łukasz Szlęzak – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ŁUKA”; pani Mariola Pasternak z Hotelu Karczma Klimtówka w Wolbromiu oraz pani Olga Maślisz z P.H.U. „ALENA” w Wolbromiu;- dyrektorzy szkół: pani Ewa Przyjemska – Kondziołka z Zespołu Szkół w Wierzchowisku; pan Waldemar Smoter z Zespołu Szkół w Wolbromiu (Pod Lasem), a także w imieniu dyrekcji Zespołu Szkół w Zarzeczu – pani Beata Szczepankiewicz;- przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wolbromiu – pan Robert Pobudkiewicz wraz ze swoim zastępcą – jednocześnie gospodarzem Domu Kultury – panem Piotrem Gamrotem;- nauczyciele i uczniowie z gminnych szkół gimnazjalnych, Zespołu Szkół w Bydlinie oraz wolbromskiej szkoły ponadgimnazjalnej. Po licznych przemówieniach młodzież wolbromskiego „Traugutta” przedstawiła działalność swojej szkoły w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczości. Podczas prezentacji multimedialnej, która uwzględniała trzy główne aspekty działań Zespołu Szkół w Wolbromiu w tym zakresie: aktywność młodzieży na terenie szkoły, współpracę z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi działania szkoły w zakresie edukacji i wychowania (uczelnie, lokalne instytucje i organizacje, zwłaszcza krzewiące ideę wolontariatu) oraz współpracę z przedsiębiorcami, uczniowie podkreślali, iż ich szkoła dba nie tylko o edukację na najwyższym poziomie, ale również o wszechstronny rozwój jej wychowanków. Za słowem przedsiębiorczość kryje się dla nich całe spektrum postaw i cech charakteru. To nie tylko decyzyjność, zaradność, odwaga, determinacja, solidność, ale również otwartość i aktywność. Cenią sobie wszystkie formy działalności szkolnej, które przyczyniają się do ukształtowania w nich postawy kreatywnego myślenia o własnej przyszłości. Na zakończenie swojego wystąpienia słowa podziękowania za opiekę nad uczniami podczas praktyk zawodowych skierowali do wszystkich pracodawców i przedstawicieli większych firm wierząc, że będą oni nadal stanowili dla młodych obywateli społeczności lokalnej inspirację do budowania i wzmacniania w sobie postawy przedsiębiorczości. Zarówno organizatorzy wolbromskich Targów Pracy, jak i wszyscy prelegenci przekonywali młodych, że warto rozpoznawać i rozwijać swoje mocne strony, gdyż dzięki temu zwiększają własne szanse na to, by ścieżka ich kariery zawodowej była naprawdę ich autorstwa. Prezentując, jak funkcjonuje i jakimi prawami rządzi się rynek pracy, przemawiający stale podkreślali ogromną wartość kształtowania w sobie człowieka ukierunkowanego na osiąganie sukcesu. Przedstawiciele małych i dużych przedsiębiorstw zachęcali również młodzież do podejmowania świadomego wyboru ścieżki przyszłej kariery zawodowej na jak najwcześniejszym etapie edukacji, zwracając przy tym szczególną uwagę na niezmiernie istotną i z pewnością nieuchronną w obecnych czasach znajomość języków obcych. Firmy, instytucje doradcze i zaprzyjaźniona uczelnia wyższa prezentowały się nie tylko na scenie, ale także na stoiskach w sali lustrzanej, gdzie można było porozmawiać o profilach ich działalności, specyfice ich funkcjonowania, a także filozofii prowadzenia biznesu. Dodatkowo uczniowie szkół gimnazjalnych oraz wolbromskiego Zespołu Szkół mogli także zapoznać się z propozycjami przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Kluczach, Młodzieżowy Punkt Pracy w Krakowie, a także Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, uczestnicząc na zakończenie Targów w mini wykładach z zakresu doradztwa zawodowego. Tegoroczny wolbromski Dzień Przedsiębiorczości rozbrzmiewał pod hasłem: „Inwestujemy w młodzież!”. Informacje przekazane młodym ludziom pod różną postacią zapewne zaprocentują w przyszłości kolejnymi osobami nastawionymi na sukces, posiadającymi umiejętności pracy w zespole i umiejętności interpersonalne, potrafiącymi samodzielnie radzić sobie w trudnych sytuacjach i sprawnie rozwiązywać problemy. Miejmy nadzieję, że to spotkanie było dla gimnazjalistów i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej zachętą do zintensyfikowania przedsiębiorczego myślenia o swojej, zwłaszcza zawodowej, przyszłości. Przybyłym gościom, prelegentom, przedstawicielom firm i instytucji, młodzieży Zespołu Szkół w Wolbromiu zaangażowanej w organizację Dnia Przedsiębiorczości oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia Targów Pracy bardzo serdecznie dziękujemy. I chyba możemy śmiało stwierdzić: „Do zobaczenia za rok!”Magdalena KołdrasPaulina Tracz