Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W trosce o czyste powietrze w Wolbromiu

Główna treść

W trosce o czyste powietrze w Wolbromiu

Każdego roku na choroby wywołane zanieczyszczonym powietrzem przedwcześnie umiera ponad 4 tysiące mieszkańców Małopolski. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest pół miliona kotłów na węgiel lub drewno, których większość z nich to kotły zasypowe, bezklasowe tzw. „kopciuchy”, które są znacznie mniej wydajne niż nowoczesne urządzenia grzewcze. W trosce o zdrowie mieszkańców i walkę ze smogiem również władze Wolbromia postanowiły zachęcić mieszkańców do wymiany kotłów na węgiel. Pozwoli to m.in.: nie tylko obniżyć poziom stężeń szkodliwych pyłów i zredukować ilości pyłu, ale także uniknąć wysokich kar.   W związku z tym Gmina Wolbrom pozyskała dotację w kwocie 1 779 043,84zł na wymianę 193 kotłów w ramach projektu RPMP.04.04.03-12-0130/17 – „Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły na terenie Gminie Wolbrom”. Dofinansowanie można uzyskać na nowoczesne węglowe klasy 5 w tym również 4 kotły węglowe na biomasę oraz 2 903 877,27 zł na wymianę 200 nowoczesnych kotłów gazowych z projektu RPMP.04.04.02-12-0128/17 „ Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły gazowe i spalające biomasę na terenie Gminy Wolbrom”. Dotacja jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup pieca, koszty montażu oraz niezbędnej instalacji C.O. i C.W., które będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy, która wynika z przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło: 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 550 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.  Mieszkaniec gospodarstwa domowego może uzyskać nie więcej niż 8 000,00 zł dofinansowania na nowoczesne urządzenie grzewcze,  plus 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji (nie więcej niż 6 000,00 zł).  Aktualnie Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu refinansuje tylko i wyłącznie wymianę pieca węglowego na kocioł klasy 5. Ceny takich pieców zaczynają się od 8-9 tys zł, natomiast ceny w przypadku wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy zaczynają się od około 3500zł.
Mieszkańcu, jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić, natomiast jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do końca 2026 roku. Powinieneś również liczyć się z tym, że jeśli naruszysz przepisy uchwały antysmogowej możesz być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000zł.