Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Powstanie odcinek nowej drogi łączącej ul. Czarnoleską i Radosną w Zabagniu

Główna treść

Powstanie odcinek nowej drogi łączącej ul. Czarnoleską i Radosną w Zabagniu

Rozpoczęły się prace przygotowawacze do kolejnej gminnej inwestycji. Jest nią szosa łącząca drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Świętojańska) z Lgotą Wolbromską. Wzdłuż nowej drogi o długości ok. 1280 metrów powstanie ponadto ścieżka rowerowa. Na realizację nowej inwestycji burmistrz Adam Zielnik zawarł w grudniu ub. r. umowę z wyłonioną w procedurze przetargowej firmą KRY-KOP Krystian Barczyk. Wykonawca zrealizuje niniejsze zadanie za kwotę 4.182.000,00 zł brutto.

Na budowę tej drogi otrzymaliśmy od Wielkiego Przyjaciela Ziemi Wolbromskiej, Pana Ministra Andrzeja Adamczyka ponad 2 mln. zł. dotacji My dokładamy drugie tyle – przypomina burmistrz Adam Zielnik. – Chcę przypomnieć także, że niniejsza droga będzie dostępna jedynie dla samochodów osobowych. Obowiązywać będzie na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zamontowane zostaną też progi zwalniające i wydzielone przejścia dla pieszych – oznajmił burmistrz.

Inwestycja, która otrzymała 50% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowana jest na lata 2021-22. W I etapie (2021r.) powstanie odcinek od ul. Czarnoleskiej do ul. Radosnej.

Nowa droga została zaprojektowana w śladzie już istniejącej wewnętrznej, o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni tłuczniowej, ograniczona z jednej strony lasem, a z drugiej zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenami rolnymi. Wzdłuż drogi od strony lasu, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa na odcinku 1260 metrów.

Ponadto, zgodnie z zaprojektowanym zakresem robót zostanie wykonana:

  • przebudowa wlotów skrzyżowań ściśle powiązanych z projektowaną drogą,
  • budowa odwodnienia drogi w postaci rowów i przepustu,
  • przebudowa i budowa zjazdów wraz z przepustami pod projektowanymi zjazdami prawostronnymi,
  • rozbiórka i budowa 3 szt. przepustów drogowych oraz profilowanie istniejących cieków w obrębie przepustów,
  • oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • przebudowa sieci teletechnicznej.