Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom: mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+

Główna treść

W Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom: mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+

W poniedziałek (12 lipca) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu stanie mobilny punkt ZUS. Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”. Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. 

Mobilny punkt ZUS będzie działał 12 lipca w godz. 10.00 – 12.00 w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu przy ul. Krakowskiej 1 w pok. 117. 

Prosimy aby klienci zgłaszający się do Urzędu dostosowali się do wymogów sanitarnych zakrywania maseczką ust i nosa oraz dezynfekowali ręce. 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

  • dowodzie osobistym, 
  • numerze PESEL dziecka,
  • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
  • o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • oraz numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie. 

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Ważne dla interesantów (kliknij)