Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W wieku 68 lat zmarł nasz krajan – ś.p. prof. Tadeusz Kołodziej

Główna treść

W wieku 68 lat zmarł nasz krajan – ś.p. prof. Tadeusz Kołodziej

Prof. Tadeusz Kołodziej urodził się w 1948 r. w Wolbromiu. Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza. Następnie rodzina przeniosła się do Olkusza. W 1962 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego obecnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1971 r. związał się zawodowo z obecnym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.W połowie lat 70. był stypendystą rządu francuskiego na Uniwersytecie Paris I (Panthéon-Sorbonne) oraz Paris IX (Dauphine). Pracę doktorską nt. roli międzynarodowej kooperacji przemysłowej w przebudowie struktury towarowej handlu zagranicznego (na przykładzie polsko-francuskich kontaktów gospodarczych) obronił w 1976 r. W latach 1981-1988 przebywał w obecnej Republice Demokratycznej Konga, gdzie pełnił funkcję profesora i wicedziekana na Uniwersytecie w Lubumbashi w Zairze. Dzięki temu miał możliwość zwiedzić także sąsiednie kraje afrykańskie oraz zapoznać się z zachodzącymi w nich przemianami społecznymi i politycznymi, m.in. w Zambii, Zimbabwe, Tanzanii, Malawi, Zambezi i Mauritius. W 1984 r. uzyskał w Krakowie habilitację na podstawie rozprawy „Społeczno-ekonomiczne problemy rozwiniętych państw kapitalistycznych a przemiany w międzynarodowym podziale pracy”. Po powrocie do kraju w latach 90. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu Integracji Europejskiej i kierownika Katedry Jean Monnet. W tym okresie była to pionierska działalność naukowa w zakresie rozwijających się studiów europejskich. Zdobyte doświadczenie zaowocowało objęciem w latach 1996-1999 stanowiska dyrektora Departamentu Ekonomicznego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2000 do 2001 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Demokratycznej Republice Konga. W latach 2001-2011 był profesorem i kierownikiem Katedry Jean Monnet na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie profesorem na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.  W ostatnich latach był profesorem na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.Profesor Tadeusz Kołodziej specjalizował się w problematyce Unii Europejskiej oraz rozwoju krajów słabiej zaawansowanych ekonomicznie.  Jego ostatnia, wydana w 2015 r., publikacja nosi tytuł „Od transformacji do integracji. Rzecz o ciągłości PRL i III RP”.Zmarł nagle 27 stycznia 2017 r. w wieku 68 lat. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 2 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Warszawie przy ul. Kobielskiej 10.