Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W Wierzchowisku powstała świetlica z konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”

Główna treść

W Wierzchowisku powstała świetlica z konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”

Gmina Wolbrom zrealizowała projekt zakupu wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wierzchowisku w ramach konkursu pn.„Małopolskie świetlice wiejskie 2022” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Do świetlicy mieszczącej się w budynku remizy OSP w Wierzchowisku zostały zakupione:

• Stół konferencyjny składany – 12 szt.,

• Krzesło – 72 szt.,

• Obrus – 12 szt.,

• Rolety dzień noc – 30 szt.,

• Projektor multimedialny – 1 szt.,

• Ekran projekcyjny – 1 szt.,

• Roll – up – 3 szt.,

• Szafa na dokumenty – 2 szt.,

• Router – 2 szt.,

• Witryna chłodnicza – 2 szt.,

• Laptop – 1 szt.

Łączna wartość zadania wyniosła 39.545,45 zł

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 27.681,82 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, pozostała kwota tj. 11.863,63 zł pochodzi ze środków własnych Gminy Wolbrom.