Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W Zarzeczu podsumowali program „Jestem mały – wiem więcej”

Główna treść

W Zarzeczu podsumowali program „Jestem mały – wiem więcej”

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu odbyła się uroczystość kończąca projekt „Jestem mały-wiem więcej” organizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego, a realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zarzeczu.

Zakończenie projektu poprzedzały szkolenia teoretyczne i praktyczne. W ramach trwającego kilka tygodni programu, ponad 20 trzecioklasistów Szkoły Podstawowej w Zarzeczu pod przewodnictwem Pani Renaty Szatan wzięło udział między innymi: w zajęciach teoretycznych i praktycznych, podczas których poznali m.in. zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dowiedzieli się jak używać defibrylatora AED i zapoznali się z wyposażeniem torby medycznej R1. Uczestnicy odwiedzili remizę, aby poznać działalność miejscowej OSP oraz warunki dołączenia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uczniowie zapoznali się ponadto z wyposażeniem samochodów pożarniczych, przymierzali odzież wykorzystywaną przez strażaków podczas służby.

Koordynatorem projektu był Prezes dh Michał Majda.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu dziękuje Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego druhowi Łukaszowi Łachowi oraz jego zastępcy druhowi Tomaszowi Nowakowi za zaufanie dla naszej jednostki i umożliwienie realizacji tak wspaniałej inicjatywy. Dziękujemy również: Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu za włączenie się w realizację zadania; Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom Adamowi Zielnikowi za wsparcie w zakupie ubrań dla najmłodszych kadetów pożarnictwa oraz Komendantowi PSP w Olkuszu mł. bryg. Piotrowi Pandlowi, dziękujemy również naszym Druhnom i Druhom za przeprowadzenie zajęć. Wierzymy, że zdobyta wiedza zaprocentuje w przyszłości i sprawi, że trzecioklasiści i wszyscy w ich otoczeniu będą mogli czuć się bezpiecznie – dziękował prezes Michał Majda.

Podczas podsumowania projektu, uczniowie przedstawili przebieg realizacji przedsięwzięcia, a w trakcie egzaminu zaprezentowali zdobyte umiejętności. Wszyscy zdali egzamin i otrzymali dyplomy oraz pluszowe upominki.

Program „Jestem mały, wiem więcej” już od 10 lat realizowany jest przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego. Partnerami są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolska Rada Ruchu Drogowego wraz z Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z Komendami Miejskimi i Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej, Samorząd Gminy wraz z Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Galeria zdjęć: Facebook OSP Zarzecze (kliknij)