Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Warsztaty rozwojowe dla pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Główna treść

Warsztaty rozwojowe dla pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Biuro programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania zespołem oraz budowaniu partnerstw. Będą się one odbywać kolejno: – 9 grudnia 2019, w godz. 9.30-17.30, „Budowanie partnerstw w oparciu o wspólne cele i wartości” w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodami umożliwiającymi wypracowanie wspólnych celów i planu działania oraz rozpoznawanie zasobów partnerskich i sposobów ich wykorzystania. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli również okazję poznać techniki umożliwiające głębokie słuchanie potrzeb i celów każdego z partnerów oraz radzenie sobie w konfliktowych sytuacjach.

10 grudnia 2019, w godz. 9.30-16.30, „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu liderów kultury, ”Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Inicjatyw Społecznych, ul. Bracka 25 w Warszawie.
Działalność w organizacjach kultury i praca z ludźmi może sprawiać dużo satysfakcji, nadawać sens i sprzyjać rozwojowi osobistemu. Jest to także rodzaj pracy, w której łatwo się wypalić, zatracić równowagę pomiędzy tym co „prywatne”, a co „zawodowe”. Żeby dobrze i skutecznie współpracować z innymi, osiągać zamierzone cele i znajdować w tym satysfakcję należy potrafić zadbać najpierw o siebie i swoją higienę pracy. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki na podstawie refleksji nad swoim rozwojem zawodowym w organizacjach kultury i swoim dobrostanem wzmocnią kompetencje pracy z innymi.

18 grudnia 2019, w godz. 9.30 -16.30, „Różnorodność w instytucjach kultury”, w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie.
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z technikami zarządzania zespołem, uwzględniającymi różnorodność grupy. Właściwe rozpoznanie talentów, ról i tożsamości członków zespołu stanowi podstawę do wypracowania modelu skutecznej współpracy zespołowej. W trakcie spotkania uczestnicy poznają elementy Desing Thinkig, umożliwiające efektywne włączenie nowych osób w struktury zespołu. Każdy uczestnik będzie miał również możliwość zaplanowania działań wdrożeniowych, które umożliwią mu wykorzystanie wiedzy zdobytej na warsztacie w praktyce.

Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć na stronie
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/warsztaty-dla-pracownikow-kultury-i-ngo/.