Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: We własnym interesie

Główna treść

We własnym interesie

Mimo, iż kwestia chodzenia lewą stroną pobocza poruszana jest już w pierwszych klasach podstawówki, rzeczywistość pokazuje, że wielu mieszkańców naszej gminy nie zna zasad bezpiecznego poruszania się drogami. Jak się okazuje na drogach- szczególnie wiejskich- nie brakuje osób łamiących prawo i nieznających przepisów. Sytuacja jest o tyle groźna, że często po złej stronie jezdni idą matki z wózkami lub małymi dziećmi. Mało kto dba o odblaskowe elementy czyniące pieszego widocznym po zmroku.

Niestety wiele sołectw boryka się z problemem braku chodników, które są jednak o wiele bezpieczniejszym miejscem niż pobocze czy jezdnia. Nie zawsze wzdłuż drogi – szczególnie na wsi- którą porusza się pieszy, jest odpowiedni chodnik. Wówczas należy poruszać się poboczem jezdni. Przy dobrej widoczności kierowca widzi, czy poboczem idzie pieszy, ale gdy zapada zmrok lub pada deszcz, nie zawsze go dostrzeże. Szczególnie, gdy pieszy ma ciemne ubranie i nie nosi elementów odblaskowych. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pieszy musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a dopiero w razie ich braku może poruszać się poboczem jezdni. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Należy pamiętać, iż pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Ponadto piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Te zasady znane ze szkoły podstawowej są bardzo często ignorowane, a ludzie często nic sobie nie robią z przepisów.

Jak się okazuje nieumiejętność poruszania się po odpowiedniej stronie jezdni nie jest jedynym problemem w miejscach, gdzie nie ma chodników. Kierowcy często w ostatniej chwili zauważają na drodze – często słabo oświetlonej – pieszych, którzy nie noszą ze sobą elementów odblaskowych. Problem zwykle nasila się jesienią i zimą, kiedy zmierzch zapada wcześniej. Nawet w terenie zabudowanym i przy świetle lamp człowiek poruszający się wzdłuż drogi, a nawet przechodzący przez jezdnię, jeśli nie ma odblasków – jest słabo widoczny dla kierowcy.  Już teraz dzieci do 15 roku życia mają obowiązek noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. W przyszłym roku po zmroku będą do tego zobligowani także dorośli, ale warto o nie zadbać nie tylko z powodu przepisów, ale nade wszystko w interesie swojego bezpieczeństwa. W walce z tym problemem UMiG Wolbrom wraz z rzeczowym wsparciem TRI Polandu w swój jesienny kalendarz pracy na stałe wpisał prelekcje dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych na temat bezpieczeństwa na drodze. Podczas takich spotkań uczniowie mają okazję poznać zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni, zarówno w mieście, jak i na wsi. Szczególną uwagę zwraca się na korzystanie z pobocza w miejscach, gdzie nie ma chodnika oraz podkreśla rolę elementów odblaskowych w ruchu pieszym i rowerowym. Na koniec każde dziecko otrzymuje odblask, który może przyczepić do kurtki lub plecaka.

Najwyższy czas zacząć myśleć o swoim bezpieczeństwie. Wiele osób musi zmienić swoją mentalność, a szczególnie złe nawyki w poruszaniu się po jezdni. Wystarczy znać podstawowe zasady, aby uniknąć nieszczęścia!

Pamiętaj: chodzimy poboczem wzdłuż lewej strony jezdni, tak, aby obserwować nadjeżdżające samochody. Każdy kto idzie poboczem, dla własnego bezpieczeństwa powinien nosić kamizelkę odblaskową lub inne elementy odblaskowe.

Greta Fałda