Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wędkarze z PZW podsumowali rok

Główna treść

Wędkarze z PZW podsumowali rok

W niedzielne przedpołudnie w sali OC Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze wędkarzy z PZW Koło Nr 88 Wolbrom. Obok licznie przybyłych członków koła nie zabrakło również zaproszonych gości – burmistrza Jana Łaksy oraz prezesa FTT Władysława Banysia. Podczas kilkugodzinnego spotkania omówiono wykonane w ubiegłym roku zadania, a także problemy z jakimi wędkarze muszą radzić sobie na co dzień.

W ubiegłym roku najpilniejszym zadaniem wędkarzy było dokończenie budowy rybaczówki wraz z jej ogrodzeniem, a także  zarybienie zbiornika rybami w łącznej ilości około 1 tony. W czerwcu wpuszczono węgorza, natomiast na jesień okręg PZW w Katowicach wpuścił do zbiornika: karpia, lina, szczupaka i karasia. Wykonane przed kilkoma laty czterokrotne chemiczne czyszczenie wody przyniosło oczekiwany efekt. Podczas upałów w lipcu 2013 r. woda nie zakwitła.

Poruszono również kwestię problemu, jakim jest zaśmiecanie Zalewu od strony parkingu.
-Młodzież, która upodobała sobie to miejsce na spotkania, wrzuca na brzeg i do samej wody wszelakiego rodzaju śmieci, które sprawiają, iż miejsce to nie zachęca do spacerów. Mnóstwo puszek i butelek – niekoniecznie po oranżadzie, przewrócone kosze oraz połamane, nowo posadzone drzewka, to obraz jaki można zobaczyć po weekendowych eskapadach młodzieży, która nic sobie nie robi z problemu – narzekali opiekunowie akwenu.

Już w latach 80-tych były plany, aby wokół Zalewu powstała ścieżka sprzyjająca odpoczynkowi czy uprawianiu sportu. Marzenia o pełnym wykorzystaniu potencjału wolbromskiego Zalewu snuli nie tylko wędkarze. Realną szansą na rewitalizację terenu przy tym zbiorniku wodnym stało się pozyskanie przez Gminę poprzez LGD Nad Białą Przemszą dofinansowania z funduszy europejskich. Jak wynika z przygotowanego już przez fachowców projektu, nad Zalewem od strony południowej będzie gdzie usiąść, odpocząć i zrelaksować się. Zagospodarowany teren w pełni będzie służył mieszkańcom, gdyż powstaną tu alejki z ławkami, altanki, plac zabaw dla dzieci i zewnętrzna siłownia. – Może nie jest to do końca spełnienie marzeń o otoczeniu akwenu ścieżką rekreacyjną, ale i tak jest się z czego cieszyć. Zresztą może i na ścieżkę przyjdzie czas – podsumowuje Czesław Mazur, prezes koła, dodając: – Realizacja projektu rewitalizacji części otoczenia Zalewu może być okazją do rozwiązania problemu dewastacji, bowiem, wychodząc naprzeciw potrzebom, burmistrz Jan Łaksa uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie założenie w tym miejscu monitoringu. Może ten sposób ostudzi zapał młodych ludzi przed czynieniem z tego miejsca śmietniska.

Podczas tegorocznego podsumowania działalności wędkarzy z wolbromskiego koła przybyli na zebranie przedstawiciele okręgu PZW w Katowicach: Edward Totoń oraz Robert Sito wręczyli – za znaczącą pomoc w rozwoju wędkarstwa – honorowe odznaczenia Zarządu Głównego PZW w Warszawie burmistrzowi Janowi Łaksie i prezesowi FTT Władysławowi Banysiowi. Podkreślono również rolę wędkarzy, którzy nie tylko dbają o czystość i zarybianie zbiornika, ale również organizują zawody dla dzieci i młodzieży, zachęcając tym samym młodych ludzi do wędkowania.

Greta Fałda