Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Weź udział w debacie społecznej „Zjawisko przemocy domowej na terenie gminy Wolbrom”

Główna treść

Weź udział w debacie społecznej „Zjawisko przemocy domowej na terenie gminy Wolbrom”

Zaproszenie na debatę społeczną

Komendant Komisariatu Policji w Wolbromiu serdecznie zaprasza mieszkańców miasta i gminy na debatę społeczną, której tematem będzie „Zjawisko przemocy domowej na terenie gminy Wolbrom”. Debata odbędzie się 7 grudnia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 przy os. Łokietka 10 w Wolbromiu. Podczas debaty mieszkańcy i inne przybyłe osoby będą miały okazję zapoznać się z bieżącym stanem bezpieczeństwa.

Spotkanie będzie również okazją do zgłoszenia wszelkich uwag i sugestii na temat negatywnych i najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zjawisk. W sposób szczególny rozważany będzie temat przemocy domowej