Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Weź udział w konkursie KRUS – Bezpieczna praca w rolnictwie”

Główna treść

Weź udział w konkursie KRUS – Bezpieczna praca w rolnictwie”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Wolbromiu ogłasza konkurs pt. „Bezpieczna praca w rolnictwie”. W konkursie mogą wziąć udział ubezpieczeni w KRUS rolnicy, domownicy, pomocnicy rolnika. Dla uczestników konkursu przygotowaliśmy 8 pytań i trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy.Termin dostarczenia odpowiedzi upływa z dniem 4 grudnia br. Spośród dostarczonych prawidłowych odpowiedzi w drodze losowania zostanie wyłonionych trzech laureatów. Regulamin konkursu oraz pytania konkursowe czy broszury nt. BHP są dostępne  w Placówce Terenowej KRUS  w Wolbromiu przy ulicy Miechowskiej 4 na sali informacyjnej, gdzie można również wypełnić i złożyć rozwiązany test. Uczestników konkursu prosimy o podanie adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego oraz miejsca podlegania ubezpieczeniu w KRUS.O terminie rozstrzygnięcia konkursu osoby zostaną powiadomione telefonicznie. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 grudnia o godz. 15:00 na sali informacyjnej Placówki Terenowej KRUS w Wolbromiu.
 UWAGA: Dane osobowe uczestników konkursu będą gromadzone i przetwarzane przez KRUS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), po uzyskaniu odpowiedniej zgody od uczestników konkursu.