Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: WFOŚiGW w Krakowie -OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główna treść

WFOŚiGW w Krakowie -OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia) w Zespole Księgowości w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.