Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wielka nauka dla małych studentów – Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB!

Główna treść

Wielka nauka dla małych studentów – Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB!

Gdzie mieszka śpiąca królewna? Jakie zwierzęta możemy spotkać w stawie? Czemu serce nazywane jest pompą dającą życie? Jak dbać o naszą planetę? To tylko kilka wybranych zagadnień, które zostaną poruszone podczas wykładów przygotowanych przez najlepszych wykładowców akademickich i popularyzatorów nauki współpracujących z Akademią WSB.

Już od września rusza V edycja Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Wolbromiu. Najmłodsi mieszkańcy Wolbromia po raz kolejny będą mogli uczestniczyć w niezwykłych spotkaniach ze światem nauki.

Harmonogram zajęć Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Wolbromiu obejmuje 8 interaktywnych 60-minutowych wykładów, które realizowane są w soboty Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu oraz 2 wykładów EXTRA realizowanych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Program zajęć uzupełniają warsztaty fakultatywne i wycieczki naukowe.

Zapisy do Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Wolbromiu trwają. Liczba wolnych miejsc jest jednak ograniczona i ze zgłoszeniami trzeba się spieszyć. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej (ud.wsb.edu.pl) lub uzyskać pod nr telefonu 32 295 93 15.

Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB w Wolbromiu to jeden z szesnastu Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB. W największej w Polsce sieci Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) swoje kompetencje poszerza ponad 3 000 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat. Realizowane projekty mają na celu rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego najmłodszych, rozbudzenie ich aktywności poznawczej oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB w Wolbromiu realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Wolbromiu, pod honorowym patronatem Burmistrza – Pana Adama Zielnika.