Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Główna treść

Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Wolbrom otrzymała w 2019 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 51 372,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na realizację zadania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu dla Szkoły Podstawowe Nr 1 w Wolbromiu.Celem modułu 3 Programu było wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach zadania dokonane zostało doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

Całkowity koszt zadania wyniósł 64 215,74 zł, z czego wkład własny Gminy Wolbrom wyniósł 12 843,15 zł.