Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wiosną przetarg na I etap rewitalizacji wolbromskiego parku

Główna treść

Wiosną przetarg na I etap rewitalizacji wolbromskiego parku

W czerwcu 2021 r. po niewniesieniu sprzeciwu przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu, co do zgłoszonego zamiaru budowy obiektów małej architektury, montażu toalety automatycznej, realizacji nawierzchni utwardzonych oraz przyłącza wod-kan, w ramach zadania pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – etap I”, utorowana została droga do kolejnych kroków. Jednym z nich jest ubieganie się o kolejne dofinansowania, które pozwolą ogłosić przetarg wiosną 2022r.

– Na pierwszy etap mamy na razie 950 tys. zł. 350 tys. zł. dofinansowania z naszej LGD „Nad Białą Przemszą”, 300 tys. zł. od jednostki pomocniczej -Rady Miasta, oraz 300 tys. zł. z budżetu Gminy Wolbrom – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

W ramach I etapu, zrewitalizowana zostanie dotychczasowa część parku. Powstanie w niej między innymi fontanna, obiekty małej architektury, toaleta, alejki itp.