Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Witaj szkoło!

Główna treść

Witaj szkoło!

Rok szkolny rozpoczęty. Naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom rozpoczęło 2207 uczniów, w tym 295 pierwszoklasistów w szkołach podstawowych i 246 w gimnazjach. Do trzech gminnych przedszkoli będzie uczęszczało 434 dzieci.

Rozpoczynający się 1 września 2014 r. nowy rok szkolny potrwa do 26 czerwca 2015 r. Kalendarz przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 22 grudnia do 1 stycznia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 2 do 7 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach. Uczniowie z naszego województwa wraz z kolegami z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego będą odpoczywali od 14 lutego do 1 marca.

Sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 1 kwietnia.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia. 21 kwietnia będą testy z wiedzy humanistycznej; 22 kwietnia – testy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej; 23 kwietnia – testy z języków obcych nowożytnych.

Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 1 czerwca. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie w dniach 1-3 czerwca.

Dobrego roku szkolnego!