Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Witajcie w gronie pierwszoklasistów SP Nr 2

Główna treść

Witajcie w gronie pierwszoklasistów SP Nr 2

Jedną z ważniejszych uroczystości w każdej szkole jest przyjęcie nowych uczniów w poczet braci szkolnej. 16 października br. o godz. 10.00 odbyło się uroczystość ślubowania uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu, na która przybył Burmistrz Adam Zielnik, Społeczny Doradca Burmistrza Bożena Konieczna, Przewodniczący Rady Rodziców Piotr Serwatka, rodzice pierwszoklasistów, a także nauczycielki z PP2 Dorota Kamionka oraz Bożena Galicka. Uroczysty apel rozpoczął program artystyczny, podczas występu uczniowie recytowali wierszyki i śpiewali piosenki, czym udowodniły, że są gotowe do wypełniania obowiązków ucznia i mogą zostać włączone do społeczności uczniowskiej szkoły. Po złożeniu ślubowania nastąpiło pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2, którego dokonał Dyrektor Zespołu Szkół Waldemar Smoter, dotykając wielkim ołówkiem prawego ramienia pierwszoklasistów. Z rąk Dyrektor Barbary Wróbel, uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy wstąpienia w poczet uczniów tutejszej szkoły. Powitanie nowych uczniów w artystycznym wydaniu- wierszami i piosenkami przygotowali uczniowie klas drugich i trzecich. Na pamiątkę tego wydarzenia drugoklasiści obdarowali młodszy rocznik upominkami. Z kolei czerwonymi różami do osób, które przyczynili się do stworzenia jak najlepszej opieki, warunków wychowawczych oraz lokalowych dla dzieci podążyli przedstawiciele trójek klasowych. Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie uczniów z dyrektorami szkoły, burmistrzem, wychowawczyniami oraz nauczycielkami przedszkola, do którego jeszcze przed wakacjami uczniowie uczęszczali. Po zakończeniu uroczystości na wszystkich zaproszonych gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszaków.

GALERIA ZDJĘĆ:FILM: