Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: WIZYTA IWONY MICHAŁEK – SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ROZWOJU, PRACY i TECHNOLOGII w PSONI Koło w Wolbromiu

Główna treść

WIZYTA IWONY MICHAŁEK – SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ROZWOJU, PRACY i TECHNOLOGII w PSONI Koło w Wolbromiu

W środę 24 marca PSONI Koło w Wolbromiu miało zaszczyt gościć panią Iwonę Michałek – sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i Posła na Sejm, panią Agnieszkę Ścigaj – Posła na Sejm i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, pana Stanisława Bukowca – Posła na Sejm, pana Tomasza Urynowicza – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, pana Norberta Bienia – Wójta Gminy Klucze oraz pana Grzegorza Noconia – Radnego Powiatu Olkuskiego.

Spotkanie odbyło się w budynku nowej placówki Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach.  Działalność placówki przedstawiła pani Marta Piwowar – kierownik CWITONiIR. Członek Zarządu Koła pan Zbysław Owczarski zapoznał panią Minister z misją i celami Stowarzyszenia, przedstawił potrzeby osób z niepełnosprawnościami na naszym terenie, zaprezentował dorobek i działalność Koła PSONI w Wolbromiu jak i opowiedział o planach na przyszłość. Goście byli pod ogromnym wrażeniem działalności Koła i nowo powstałej placówki w Kluczach. Pan Wójt Norbert Bień oraz pani Poseł Agnieszka Ścigaj wraz z przedstawicielem Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu Zbysławem Owczarskim, zadeklarowali ścisłą współpracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zobowiązano się do podjęcia działań w zakresie zwiększenia aktywności w tych obszarach, jak i powołanie placówki wsparcia, dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Całe spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.