Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wkrótce scena w nowym świetle

Główna treść

Wkrótce scena w nowym świetle

Rozstrzygnięto już postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i montaż oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Domu Kultury w Wolbromiu. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Annę i Wojciecha Lasek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RAGTIME s.j. z Opola, z ceną 109.260,74 zł brutto i 4-letnim okresem udzielonej gwarancji oraz 14-dniowym terminem realizacji zadania od dnia zawarcia umowy.

Do przetargu ogłoszonego przez Gminę Wolbrom przystąpiło 4 oferentów: 

Oferta nr 1 – SHOW DESIGN Marek Czarnik ul. Prusicka 31, 55-100 Trzebnica.

Oferta nr 2 – Chemtrol Polska Sp. z o.o. ul. E. Ciołka 12/424, 01-402 Warszawa.

Oferta nr 3 – Anna i Wojciech Lasek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RAGTIME Sp. Jawna ul. 1 Maja 19 OFICYNA, 45-068 Opole.

Oferta nr 4 – MEDIAM SP. Z O.O. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków.

Przypomnijmy, że w najbliższym czasie, po wykonaniu zlecenia, sala widowiskowa wolbromskiego Domu Kultury, dzięki dofinansowaniu z puli środków na  rozwój instytucji kultury będącej w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie wyposażone w nowoczesne oświetlenie sceniczne, które zostanie zsynchronizowane z istniejącym już oświetleniem sali. Tym samym kolejne koncerty na wolbromskiej scenie będą mogły być wzbogacone o nowoczesne efekty świetlne, bez konieczności wynajmowania specjalistycznego sprzętu.

Dyrekcja DK zapowiada, że w najbliższym czasie planowany jest jeszcze jeden przetarg na wymianę na sali kinowej istniejących źródeł oświetlenia tradycyjnego na bardziej energooszczędne – ledowe. Inwestycja ta będzie dofinansowana z PISF.