Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Właścicielu nieruchomości, zgłoś źródła ogrzewania. Masz czas do końca czerwca!

Główna treść

Właścicielu nieruchomości, zgłoś źródła ogrzewania. Masz czas do końca czerwca!

Mieszkańcy miasta i gminy Wolbrom, tylko do końca czerwca mamy czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych, w których znajduje się źródło ogrzewania.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków.

W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.

Do CEEB należy zgłosić każde pojedyncze źródło ciepła w domu, jak np.: piec,• kominek,• kozę,• kuchnię węglową,• kocioł grzewczy,• pompę ciepła,• instalację fotowoltaiczną,• sieć ciepłowniczą.

Jeśli mieszkasz w bloku, deklarację za ciebie i innych mieszkańców złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.

W związku z tym właściciel i zarządca nieruchomości będą mieli obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku.

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

• 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.

12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Niedopełnienie obowiązku w terminie określonym w przepisach wiąże się z karą. Grzywna może wynieść 500 zł lub nawet 5 tys. zł, jeśli sprawa trafi do sądu. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Deklaracje można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Deklaracje do wypełnienia pod linkami:

Formularz A budynki mieszkalne:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

Formularz B budynki niemieszkalne:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236