Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje MOPS w Wolbromiu

Główna treść

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje MOPS w Wolbromiu

W dniu 17.08.2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego, na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek w wersji papierowej można pobrać w siedzibie MOPS ( Wolbrom ul. Skalska 20 ) i Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom lub wypełnić i wydrukować z poniższych linków:

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .doc
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.doc 0.11MB

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.docx 0.04MB

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do 30 listopada 2022r. osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej skrzynki e-PUAP ( niezbędne będzie opatrzenie wniosku elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego).

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
  2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przyznanie świadczenia nie wymaga przedłożenia potwierdzenia złożenia deklaracji CEEB oraz zaświadczenia o wysokości dochodów.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Informujemy, że dana osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe, czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Więcej informacja można uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Ze względu na duże natężenie telefonów w sprawie dodatku węglowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, uruchomił trzy nowe linie telefoniczne o numerach:

506 621 945

506 622 526

606 477 442

Informacja dla klientów udzielana jest w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7.00 – 15.00.