Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego do 31 sierpnia 2021 r.

Główna treść

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego do 31 sierpnia 2021 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • Odpowiedni wniosek do burmistrza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 – 29 października 2021 r. 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.