Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wnioskujemy o prawie 670 tys. zł dofinansowania na rozbudowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu

Główna treść

Wnioskujemy o prawie 670 tys. zł dofinansowania na rozbudowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu

Dobra passa Miasta i Gminy Wolbrom trwa. Nasz wniosek na rozbudowę naszej Strefy Aktywności Gospodarczej pozytywnie przeszedł kwalifikację formalną. W ramach projektu na terenie Strefy zostanie wykonany wodociąg i kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią. Dodatkowo nastąpi doprowadzenie wodociągu od III Kolonii w Łobzowie, co rozwiąże problemy z parametrami i wydajnością wodociągu na całym obszarze tej części miasta. Tym samym bardzo wydajne ujęcie wody w Jeżówce połączone zostanie z miastem.

–  Nasz wniosek znalazła się na pozycji 4 listy rankingowej. Wnioskujemy o prawie 670 tys. zł dofinansowania. Wartość projektu ponad 1,3 mln. zł. Serdeczne podziękowania dla Zarządu Województwa Małopolskiego w osobach Panów i Pań Marszałków: Witold Kozłowski, Łukasz Smółka, Tomasz Urynowicz, Marta Malec-Lech, Anna Pieczarka. Więc teraz tradycyjnie, wierzący się modlą, niewierzący też, bo nie zaszkodzi, a wszyscy trzymają kciuki. Natomiast „życzliwi” niech trzymają się z boku – oznajmił zadowolony burmistrz Adam Zielnik

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu” ma na celu rozwinięcie potencjału terenów leżących Strefie Aktywności Gospodarczej poprzez rozbudowę istniejących sieci wody i kanalizacji sanitarnej w obrębie SAG oraz budowę nowego wodociągu umożliwiającego doprowadzenie wody w wymaganych ilościach na teren SAGZamierzenie inwestycyjne obejmuje:

  • Zadanie A: Budowę sieci wodociągowej o długości ok 1171 m, spinającej wodociąg  zlokalizowany w poboczu ul. Zacisze z wodociągiem po południowej stronie ulicy Miechowskiej na terenie istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej.
  • Zadanie B: Budowę sieci wodociągowej o długości ok 309 m, w pasie drogowym w centralnej części istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej. 
  • Zadanie C: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej  o długości 271 m  stanowiącej przedłużenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym w zachodniej części istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej. Z racji niekorzystnego ukształtowania terenu uniemożliwiającego grawitacyjne odprowadzenie ścieków na trasie sieci przewiduje się budowę przepompowni ścieków.