Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Województwo wesprze strażaków

Główna treść

Województwo wesprze strażaków

Burmistrz Adam Zielnik odebrał dziś z rąk przedstawicieli władz samorządu wojewódzkiego: wicemarszałka Wojciecha Kozaka i członka Zarządu WM Jacka Krupy dwie promesy na dofinansowanie działalności OSP. Pierwsza, o której już pisaliśmy, to promesa na dofinansowanie remontu remizy w Strzegowie, druga – na zakup sprzętu i umundurowania niezbędnego do codziennej pracy strażaków-ochotników z 4 jednostek z terenu Gminy Wolbrom.

Tegoroczna, pierwsza edycja programu „Bezpieczna Małopolska 2015” spotkała się z dużym zainteresowaniem gmin – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu wpłynęły w sumie 82 wnioski. Ostatecznie Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował o udzieleniu pomocy 51 gminom, czyli w efekcie 118 jednostkom OSP na łączną kwotę 506 848 zł. Dzięki dofinansowaniu w ramach „Bezpiecznej Małopolski” jednostki OSP z Małopolski zakupią w sumie: 36 systemów selektywnego alarmowania, 7motopomp pożarniczych, 17 pomp szlamowych, 4 agregaty prądotwórcze, 7 pilarek ratowniczych, 2 mierników wielogazowych, 2 mierniki jednogazowe, 6 defibrylatorów, 14akumulatorowych masztów oraz 192 sztuk odzieży ochronnej do działań bojowych. To kolejny obok „Małopolskich Remiz” projekt Województwa Małopolskiego, który poprawia jakość i warunki pracy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego regionu.

Gmina Wolbrom otrzyma z tego programu dofinansowanie do zakupu 17 kompletów bojowego umundurowania, na które składa się specjalny kombinezon ochronny, buty, kominiarka i hełm bojowy. Nowa odzież bojowa trafi do czterech aktywnych jednostek: OSP Domaniewice – 5 kompletów, OSP Gołaczewy – 4 komplety, OSP Załęże – 4 komplety oraz OSP Zasępiec – 4 komplety.  – Dziękujemy burmistrzowi, że o nas pamiętał przy składaniu wniosku, profesjonalne ubrania bardzo przydadzą się w akcjach, podnosząc nasze bezpieczeństwo  – cieszył się dh Paweł Kiwior z OSP w Gołaczewach, która należy do bardziej aktywnych jednostek straży w naszej gminie.

Program „Bezpieczna Małopolska” to odpowiedź na sygnały docierające od władz Województwa Małopolskiego. Do tej pory środki na sprzęt dla OSP były przekazywane incydentalnie – na konkretny wniosek gminy, jednostki czy Państwowej Straży Pożarnej. Po uruchomieniu programu „Bezpieczna Małopolska” wsparcie dla OSP będzie nie tylko bardziej uporządkowane, ale też szybciej dostępne – tłumaczą przedstawiciele samorządu województwa.

Przypomnijmy, że „Bezpieczna Małopolska” to nie jedyny program wspierający strażaków-ochotników.  Od 2009 r. Województwo Małopolskie realizuje również unikatowy w skali całego kraju program „Małopolskie Remizy” dzięki któremu remizy OSP przechodzą gruntowne remonty. Z każdym rokiem program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2015r. na ten cel Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 3 mln zł, co pozwoli na wyremontowanie 102 remiz. Łącznie w latach 2009-2015 na remont w 658 małopolskich remizach przeznaczono 24 mln zł z budżetu województwa. Od 2013 roku konkurs jest realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który współfinansuje prace z zakresu m.in. termomodernizacji, wymiany okien oraz drzwi,  czy inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii bądź z likwidacją niskiej emisji.

W tegorocznej edycji programu Gmina Wolbrom składała dwa wnioski o dofinansowanie, ale pomoc uzyska tylko jeden z nich. Kwota 39 450 zł z programu Małopolskie Remizy 2015” i  42 241 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspomoże remont remizy w Strzegowie.

Z ostatniej chwili:
Otrzymaliśmy też informację, że w najbliższym czasie Gmina Wolbrom uzyska kolejne dofinansowanie w wysokości 13 065 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup dalszych 10 zestawów umundurowania – po jednym dla jednostek OSP Chełm, Domaniewice, Jeżówka, Kąpiele Wielkie, Lgota Wielka, Łobzów, Miechówka, Strzegowa, Wolbrom, Załęże. Każdy zestaw będzie się składał z ubrania specjalnego, butów bojowych, kominiarki, hełmu i rękawic, które podniosą bezpieczeństwo strażaków w akcjach bojowych oraz działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej. Całkowity koszt zakupu nowego wyposażenia wyniesie 26 406 zł brutto.

Powiązana galeria