Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom: dyżur mobilnego punktu ZUS dot. świadczeń 500+ i RKO

Główna treść

Wolbrom: dyżur mobilnego punktu ZUS dot. świadczeń 500+ i RKO

W czwartek (17 lutego) mobilny punkt ZUS będzie działał Wolbromiu. Eksperci pomogą w uruchomieniu profilu na PUE i złożeniu wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) lub o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”.

Mobilny punkt ZUS będzie działał 17 lutego w godz. od 10.00 do 12.00 w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu, przy ul. Miechowskiej 4.

Wnioski o RKO i o świadczenie 500+ można składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą tych świadczeń zajmują się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki z programów będą wypłacane tylko na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

500 plus

Od stycznia 2022 r. obsługę programu „Rodzina 500 plus” zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, czyli do 31 maja 2022 roku.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

https://wolbrom.pl/wp-content/uploads/17.02-Dyzur-500RKO-KRUS-Wolbrom.pdf