Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom- Gmina Przyjazna Seniorom

Główna treść

Wolbrom- Gmina Przyjazna Seniorom

19 marca, w Gminie Wolbrom odbyła się Inauguracja Programu Gmina Przyjazna Seniorom .

Podczas uroczystej inauguracji Gmina Wolbrom dołączyła do ogólnopolskiego programu przeznaczonego dla Seniorów – Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora. Celem Programu jest aktywizacja seniorów oraz edukacja osób 60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów.

Dzięki temu każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora .Seniorzy będą mogli wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20 w pokoju 18, 28 w godzinach poniedziałek 8.00 do 16.00 , wtorek – piątek w godzinach od 7.00 do 15.00 .

Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m. in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Lista wszystkich punktów honorujących Ogólnopolska Karta Seniora znajduje się na stronie internetowej https://oks.glosseniora.pl/.

Nie jesteśmy jedyna gminą, w której, według danych statystycznych, żyje coraz więcej osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Prawie co czwarty obywatel Gminy Wolbrom, to osoba powyżej tej granicy i procent ten co roku wzrasta, przy jednocześnie malejącej liczbie mieszkańców – streściła naszą sytuację demograficzną Marta Statuch – dyrektor Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gmina Wolbrom przystąpiła do projektu Ogólnopolskiej Karty Seniora, realizującego nowoczesną politykę senioralną. Polega ona na tworzeniu warunków sprzyjających aktywizacji seniorów na wielu płaszczyznach i pozwoli postrzegać naszą małą ojczyznę, jako miejsce przyjazne seniorom.

O niektórych inicjatywach w tym obszarze, podejmowanych przez UMiG w Wolbromiu, mówił w swym wystąpieniu burmistrz Adam Zielnik. Przypomniał o uruchomieniu Dziennego Domu Seniora w byłej siedzibie sądu grodzkiego przy ul. Żwirki i Wigury, który okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Kolejny tego typu obiekt planowany jest w budynku byłej harcówki na stadionie, natomiast była szkoła w Porębie Dzierżnej ma w przyszłości pełnić częściowo funkcję domu pomocy społecznej. Typowa tego typu placówka ma powstać także w nieczynnej szkole w Porębie Górnej. – Tego typu potrzeby rosną także u nas, dlatego nieodzowne jest abyśmy tego typu obiekt posiadali – przekonywał w swym wystąpieniu burmistrz. Informował także o planach powiększenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Skalskiej o pomieszczenia zajmowane obecnie przez MOPS, który w całości zostanie przeniesiony na stadion.

Jak przekonywał, Gmina Wolbrom rozumie rosnące potrzeby seniorów i ma kompleksowy plan ich zaspokojenia. Jego punktami są m.in. wdrażane już programy: Korpus Wsparcia Seniorów, czyli tzw. „opaski bezpieczeństwa” oraz Opieka Wytchnieniowa, skierowana do opiekunów osób z niepełnosprawnościami (umożliwia czasowe umieszczenie osób z niepełnosprawnościami w całodobowym domu pomocy społecznej, co daje czas na odpoczynek ich opiekunom).

Podczas spotkania pierwsze firmy z terenu miasta i gminy Wolbrom dołączyły do tego projektu. Są to:

  • Karczma – Hotel ,, Klimtówka ’’
  • Tomex – Ogrody
  • „Ilkus” Hotel & Restauracja
  • Świat Zapachu.pl – Francuskie Perfumy Rozlewane Madeleine.

Podczas inauguracji seniorzy wzięli udział w prelekcji pt. Stop Manipulacji – nie daj się oszukać

Na zakończenie inauguracji wystąpiła mieszkanka Wolbromia Elwira Koćma przedstawiając utwór ,,Cicha woda ”.