Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom pnie się w rankingu najbogatszych samorządów

Główna treść

Wolbrom pnie się w rankingu najbogatszych samorządów

Pismo „Wspólnota” opublikowało kolejną edycję rankingu „Bogactwo samorządów”, tym razem w oparciu o dane za 2019 rok. Zestawienie, podobnie jak w latch ubiegłych, pomija wpływy z dotacji celowych, skupiając się na dochodach własnych i otrzymywanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego subwencjach. Zdaniem autorów rankingu – prof. Pawła Swianiewicza i dr Julity Łukomskiej uwzględnienie jedynie dochodów własnych i otrzymywanych subwencji – lepiej oddają hasło „zamożność”.

Ponownie pominięto więc wpływy z dotacji celowych, które szczególnie w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają silny, choć chwilowy wpływ na wielkość dochodów.

Jak na tym tle wypada Miasto i Gmina Wolbrom oraz sąsiednie samorządy? (Zamożność per capita 2018 w zł.)

Wolbrom oceniany był w kategorii „miasta inne”. W zestawieniu tym, w gronie 606 miast, nasze miasto i gmina zajęła 339 miejsce (3185,79 złotych). Rok wcześniej Wolbrom był zestawieniu 398, na 376 miejscu uplasował się w roku 2017, 452 miejsce w 2016 i 546 miejsce w 2015r. Widać więc zauważalną tendencję wzrostową.
Innym małym miastem z powiatu olkuskiego jest Bukowno, które w rankingu zajęło 75 lokatę (poprzednio 77) z wynikiem 4078,19 złotych. Najniższy poziom zamożności w 2019 roku zanotował Rudnik na Sanem w podkarpackim (606 miejsce – 2501,36 złotych), a najwyższy tradycyjnie od kilku lat – Krynica Morska (19531,45 złotych).

Spośród 267 smaorządów w kategorii ”Miasta powiatowe” Olkusz uplasował się na 198 miejscu z kwotą 3037,92 złotych (poprzednio na 148 miejscu), spadek zanotował także Miechów, który z kwotą 2681,70 złotych był 266 apodczas gdy w 2018 r. znalazł się na 250 miejscu. Najbogatszym miastem powiatowym były Polkowice (dolnosląskie) 7072,59 złotych a nabiedniejszym Kazimierza Wielka (świętokrzyskie) 2585,73 złotych.

W kategorii „Powiatów” olkuski w porównaniu z 2018 rokiem awansował z 155 miejsca na 151 z grona 314 powiatów w Polsce. „Zamożność” mieszkańca naszego powiatu wyniosła 854,60 złotych. Powiat miechowski okazał się bogatszy od olkuskiego, gdyż z kwotą 975,90 złotych zajął w zestawieniu 62 miejsce. Pozycję lidera dzierży nadal powiat człuchowski z województwa pomorskiego (1550,76 złotych), a na końcu tabeli powiat łomżyński z województwa podlaskiego (445,55 złotych).

A jak wypadli nasi sąsiedzi z gmin wiejskich?

Na liście 1537 polskich gmin, na najwyższym miejscu spośród okolicznych gmin znalazł się Bolesław (4877,00), który zajął 60 miejsce (również 60 w 2018 r.). Na 389 miejscu z kwotą 3115,58 złotych uplasowała się Pilica (przed rokiem na 452 miejscu). O 90 „oczek” niżej, na 479 miejscu są Klucze z 3374,55 złotych (przed rokiem na 276 miejscu). Na 1083 miejscu jest Gołcza z 3045,02 złotych (w 2018 na 1214 miejscu), Żarnowiec z 3011,10 złotych na 1154 miejscu (w 2018 na 1041 miejscu), Trzyciąż 2870,97 złotych i 1366 miejsce (1195 miejsce w 2018) oraz Charsznica która z kwotą 2761,25 złotych zajęła 1480 miejsce (w 2018 miejsce 1511).
Najbogatszą gminą wiejską jest tradycyjnie Kleszczów łódzkie (37679,45 złotyc) a najbiedniejszą Stary Brus lubelskie z kwotą 2361,66 złotych na mieszkańca.