Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom pokazał swą moc. Uzbierano przeszło 160 tys. złotych na rzecz WOŚP!

Główna treść

Wolbrom pokazał swą moc. Uzbierano przeszło 160 tys. złotych na rzecz WOŚP!

28 stycznia odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Tegoroczny 32 finał WOŚP, przeznaczony na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych okazał się rekordowy. Mieszkańcy gminy Wolbrom i po raz pierwszy gminy Żarnowiec, do puszek Sztabu 4928 utworzonego przez Stowarzyszenie Motocykliści Wolbromscy przekazali przeszło 160.950,00 złotych!

Podobnie jak w latach ubiegłych, Patronat nad 32 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik. Do dzieła WOŚP dołączył się też Urząd Miasta i Gminy Wolbrom. Puszkę wystawioną przy kasie na pierwszym piętrze, pracownicy urzędu jak i interesanci zapełnili kwotą przeszło 1500 złotych.

Tradycyjnie wolbromski Finał WOŚP odbywał się w Domu Kultury, gdzie od godziny 13.20, aż do późnego wieczora na scenie odbywał się blok występów artystycznych przeplatany licytacjami przekazanych przedmiotów. Całość imprezy zakończyło „Światełko do nieba”.

Dzień wcześniej organizatorzy zapewnili dodatkowe wydarzenia zachęcające do profilaktyki zdrowotnej czy wspólnej zabawy. Datki przekazane przez uczestników zasiliły puszki wolbromskiego sztabu WOŚP.

W tym roku, po raz pierwszy od 8 lat do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączyły służby mundurowe. Mundurowi z policji, strażacy z PSP i OSP z terenu gm. Wolbrom nie tylko dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy i osób uczestniczących w wydarzeniach, ale także sami dołożyli cegiełkę.

Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w jego organizację. Szczególne podziękowania należą się sztabowi gminnemu WOŚP z jego szefem – Panem Tomaszem Płaszczykiem na czele. Warto podkreślić, iż niedzielne „święto dobroci” było rekordowe. Zebrane przeszło 160 tys. złotych mówi samo za siebie. Słowa „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście” zostały spełnione kolejny raz. WOŚP to nie tylko jeden dzień, a cała długa i trudna organizacja. Wszystkim zaangażowanym w przeżycie tego dnia, jeszcze raz serdecznie dziękuję – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był dedykowany zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Fundacja WOŚP planuje kupić urządzania dla:

• diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne

• diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry

• diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy

• rehabilitacji – sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc

• torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.

Więcej informacji o WIELKIM 32 FINALE WOŚP w WOLBROMIU znajdziecie pod linkiem:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066325164221