Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom startuje po kolejną schetynówkę

Główna treść

Wolbrom startuje po kolejną schetynówkę

Gmina Wolbrom przygotowała i złożyła wniosek o remont w 2015 r. piątego już ciągu dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, tzw. schetynówek. Przypomnijmy, że obecnie trwają prace na dwóch podobnych inwestycjach w Wolbromiu. Następny rok ma – według rządowych zapowiedzi – być ostatnim rozdaniem środków na schetynówki. Od 2016 r. planowana jest zmiana mechanizmu dofinansowań naprawy dróg lokalnych.

Projekt złożony przez Wolbrom przewiduje tym razem modernizację w 2015 r. ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Pod Lasem (K120544), ul. J. Słowackiego (K120570), ul.  C.K. Norwida (K120575), ul. Os. Łukasińskiego (K120539), ul.  (Gołębia K120578), ul. Kamiennogórska (K120518) w Wolbromiu. Łączna długość  tego odcinka to 1571 m, a szacowany koszt obliczono na  2 mln 300 tys. zł, z czego połowa miałaby pochodzić z ewentualnego dofinansowania. W planach tego remontu przewidziano poszerzenie ul. Gołębiej i ul. J. Słowackiego, przejście dla pieszych i zatokę postojową przy szkole przy ul. Pod Lasem, a także remont i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych na remontowanych odcinkach, remont oświetlenia na całej długości, dodatkowo projekt nowego oświetlenia wzdłuż ul. J. Słowackiego. Wzdłuż całego ciągu zostaną wyremontowane istniejące chodniki, a dodatkowo powstanie chodnik wzdłuż ul. Gołębiej i Słowackiego.

Harmonogram naboru na schetynówki 2015 r. przewiduje, że wnioski, które składano od 1 do 30 września 2014 r. zostaną rozpatrzone i ocenione do 31 października 2014 r., po czym zostaną ogłoszone wstępne listy rankingowe pozytywnie ocenionych wniosków. W ciągu 14 dni od ich ogłoszenia wnioskodawcy będą mieli czas na zgłoszenie zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych, a do 30 listopada 2014 r. rozpatrzy je komisja. Następnie wojewoda ogłosi ostateczne listy rankingowe i przedłoży je do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Los naszego wniosku – zgodnie z oficjalnym harmonogramem – poznamy do 20 grudnia 2014 r. Wtedy to minister ma zatwierdzić listę wniosków, na które wystarczy środków, bowiem pozytywna ocena nie gwarantuje realizacji projektu. Na realizację programu w roku 2015 dla Małopolski zaplanowano kwotę 71 mln 460 tys. złotych.

Rząd Donalda Tuska ogłosił niedawno, że Narodowy Program Modernizacji Dróg Lokalnych” od 2016 r. zastąpi nowy mechanizm wsparcia inwestycji na drogach lokalnych – w postaci rezerwy celowej budżetu państwa. Ma on w dużej części opierać się na już istniejącym Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Resort infrastruktury i rozwoju zapowiada, że w ciągu nadchodzącej dekady zabezpieczy na drogi lokalne co najmniej 9 mld zł. Zgodnie z projektem ustawy dofinansowanie obejmie, realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego, budowę lub przebudowę powiatowych i gminnych dróg publicznych oraz ich skrzyżowań z drogami krajowymi. Z budżetu państwa będzie pokrywanych do 50 proc. kosztów inwestycji. W 2016 r. kwota rezerwy celowej miałaby wynieść 900 mln zł, a w kolejnych latach być nie niższa niż w roku bazowym. Projekt ustawy przewiduje, że środki te będą pochodziły z wpłaty Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – stanowiącej równowartość 2 proc. przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna – oraz środków budżetu państwa.

Ewa Barczyk