Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom wspomaga rozwój bibliotek szkolnych

Główna treść

Wolbrom wspomaga rozwój bibliotek szkolnych

Gmina Wolbrom otrzymała dotację celową na zakup książek do bibliotek dla szkół podstawowych w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Łączna kwota dotacji otrzymanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na doposażenie bibliotek szkolnych wyniosła 9940,00 zł, a koszt całkowity realizacji tego projektu wynosi 12 425,00 zł.

W ramach realizacji tego zadania publicznego będą organizowane imprezy promujące czytelnictwo, z uwzględnieniem tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci, a uczniowie z bibliotek szkolnych będą mogli korzystać także w okresie ferii zimowych i letnich.

Życzymy wszystkim uczniom szkół podstawowych ciekawej lektury i wielu pożytków z czytania.

Dofinansowanie na doposażenie bibliotek otrzymały:

Nazwa placówkiKoszt zakupu książekKwota dotacjiKwota wkładu własnego
Szkoła Podstawowa w Chełmie1 250,00 zł1 000,00 zł250,00 zł
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jeżówce1 250,00 zł1 000,00 zł250,00 zł
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kąpielach Wielkich1 250,00 zł1 000,00 zł250,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zespole Szkół w Zarzeczu1 625,00 zł1 300,00 zł325,00 zł
Szkoła Podstawowa
 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół w Dłużcu
1 625,00 zł1 300,00 zł325,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Wolbromiu2 712,50 zł2 170,00 zł542,50 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Wolbromiu2 712,50 zł2 170,00 zł542,50 zł