Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom wysoko w rankingu wykorzystania środków UE przez samorządy 2014–2021

Główna treść

Wolbrom wysoko w rankingu wykorzystania środków UE przez samorządy 2014–2021

Dobiegajający ku końcowi rok sprzyja opracowaniom różnych ciekawych rankingów. Tym razem postanowiliśmy przytoczyć ranking wykorzystania środków UE przez samorządy 2014–2021. Jak wynika z opracowania prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską ze „Wspólnoty” Świnoujście, Krynica Morska, Dziwnów i Puńsk – to samorządy, w których dotacje unijne w ostatnich ośmiu latach przekroczyły 10 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Są jednak i takie samorządy, gdzie wskaźnik ten wyniósł grubo poniżej 100 złotych.

Jak wypadło miasto i gmina Wolbrom? Okazuje się, że jesteśmy liderem Powiatu Olkuskiego! Wysokie miejsce w rankingu nie dziwi, zważywszy na ilość zrealizowanych inwestycji z udziałem środków UE.

W okresie ośmiu ostatnich lat wykorzystanie środków UE przez samorządy gmin powiatu olkuskiego wyniosły (na jedną osobę):

Wolbrom – 1521,35 zł. per capita,

Klucze – 1451,25 zł. per capita,

Bukowno – 1133,13 zł. per capita,

Trzyciąż – 1066,11 zł. per capita,

Olkusz – 843,07 zł. per capita,

Bolesław – 629,63 zł. per capita,

Powiat olkuski – 331,32 zł. per capita.

Warto zaznaczyć, że Wolbrom w kategorii „Miasteczka” z kwotą 1521,35 zł. per capita, wśród 620 jednostek zajął wysokie 270 miejsce w skali kraju.