Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbromiacy dziękowali sponsorom i dobroczyńcom

Główna treść

Wolbromiacy dziękowali sponsorom i dobroczyńcom

Jubileusz 35-lecia ZPiT Wolbromiacy jest okazją do prezentacji dorobku, miłych spotkań, wspomnień, ale i podziękowań. Koncerty jubileuszowe w maju i czerwcu dedykowane były szczególnie byłym członkom instruktorom i zespołu, koncert wrześniowy zadedykowano sponsorom, którzy wspomagali liczne potrzeby zespołu, a których w ciągu wielu lat działalności Wolbromiaków nigdy nie zabrakło.

Dwugodzinny niedzielny koncert obejmujący polskie tańce regionalne i narodowe oraz część międzynarodową – tańce i pieśni włoskie, ukraińskie, rumuńskie, rosyjskie, greckie, hiszpańskie – wielki taneczno-muzyczny spektakl, połączony z krótkimi prezentacjami multimedialnymi dot. poszczególnych krajów zespół zadedykował tym razem szczególnie wszystkim ludziom dobrej woli, firmom i instytucjom w różnorodny sposób wspierającym specyficzną i dość wymagającą działalność Wolbromiaków.

W imieniu własnym oraz wszystkich członków Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” działającego przy Domu Kultury w Wolbromiu serdeczne podziękowania dla wszystkich dobroczyńców składała kierowniczka zespołu Agnieszka Gołembiowska-Karoń.

– Zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” są dla dzieci i młodzieży jedną z dostępnych dróg rozwoju i samorealizacji. Aby młodzi ludzie mogli z tych możliwości skorzystać wielokrotnie potrzebni są ludzie dobrej woli, wspierający zespół w różnej formie, których w ciągu tych 35 lat nigdy zespołowi nie zabrakło – mówi Agnieszka Gołembiowska Karoń. – Nasza działalność wymaga różnych nakładów – nawet laik potrafi ocenić jak kosztowne są wszystkie nasze stroje, buty, rekwizyty, o które bardzo dbamy, we własnym zakresie pierzemy, naprawiamy i odnawiamy, a co niestety nie zapobiega ich zużywaniu i niszczeniu się, zwłaszcza, że większość z nich ma ponad 30 lat. Dzięki dobroczyńcom i sponsorom „Wolbromiacy” mogli uczestniczyć w wielu międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, zakupiono i uszyto wiele kolejnych elementów strojów ludowych – dodaje kierowniczka zespołu. 


Ewa Barczyk


Na koncercie jubileuszowym Wolbromiacy dziękowali wszystkim zaproszonym sponsorom i dobroczyńcom:

Władzom Województwa Małopolskiego – z marszałkiem panem Markiem Sową

Władzom Powiatu Olkuskiego reprezentowanym przez starostę panią Barbarę Rzońcę

Władzom Gminy Wolbrom – na ręce burmistrza pana Jana Łaksy

FTT Wolbrom SA – z panem prezesem Piotrem Piętą i wiceprezes panią Grażyną Kozak

TRI Poland – na ręce przybyłej pani Tsuruko Hagi i pani Anny Pateli

PPWG „Wolmot” – z panią prezes Anną Glanowską i wiceprezesem panem Wojciechem Glanowskim

Bankowi Spółdzielczemu w Wolbromiu z prezesem panem Witoldem Myszorem i wieceprezes panią Zofią Mydlarczyk

Zakładom Mechaniczno -Kuźniczym „Wostal” – na ręce wiceprezesa pana Sebastiana Krężla

Zakładowi Doradztwa i Rachunkowości NEST – z prezesem panem Stanisławem Kugandą

Miejsko-Gminnemu Centrum Medycznemu WOL-MED z prezes panią Marią Kulką-Rybczyńską oraz dyrektor panią Lidią Gądek

ES SYSTEM K – z prezesem panem Andrzejem Konsorem

Państwu Blandynie i Edmundowi Barczykom – właścicielom Zakładu Mięsnego BARCZYK

Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Pilicy – na ręce dyrektor pani Teresy Kyć

Państwu Agnieszce i Jackowi Haberkom – „Piekarnia u Jacka”

Państwu Danucie i Leszkowi Świerczkom – właścicielom firmy PPHU Leszek Świerczek

Grupie MASPEX sp. z o.o. z Wadowic

Państwu Iwonie i Krzysztofowi Piwowarskim – Firma Handlowa PIWOWARSCY i S-ka

Państwu Beacie i Sylwestrowi Szatanom

Panu Leszkowi Dornie

LGD Nad Białą Przemszą z dyrektor Barbarą Nowakowską-Mossór

Pani Halinie Dudzie –  folkloryście i regionaliście – „dobremu duchowi” zespołu

Członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z Kąpiel Wielkich, Łobzowa,  Kąpiołek,  Lgoty Wolbromskiej, Jeżówki, Zarzecza, Chrząstowic, Zasępca, Załęża, Kalisia, Sulisławic, Miechówki, Poręby Dzierżnej, Poręby Górnej, Strzegowy, Bożej Woli, Brzozówki, Budzynia, Chełmu, Dłużca, Domaniewic i Gołaczew

a także wszystkim, którzy pragną zachować anonimowość.