Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbromscy hodowcy gołębi pocztowych świętowali 65 lecie działalności

Główna treść

Wolbromscy hodowcy gołębi pocztowych świętowali 65 lecie działalności

Dla hodowców powroty gołębi z dalekich tras są największą satysfakcją. Dlatego tyle samo powrotów gołębi do domu, co wypuszczonych życzyli sobie hodowcy podczas spotkania wolbromskiego Oddziału PZHGP, który w tym roku obchodzi 65 lat działalności. Jubileuszowe spotkanie, hodowców odbyło się 6.grudnia i było okazją nie tylko do podsumowania minionego sezonu lotów, ale także do wręczenia dyplomów i pucharów za osiągnięcia hodowców.

Na uroczystości złotymi i srebrnymi odznakami uhonorowano hodowców za wkład jaki wnieśli podczas kilkudziesięcioletniej przynależności do Oddziału. Wśród wyróżnionych złotą odznaką był najstarszy czynny hodowca Jerzy Ofanowski. Nie zabrakło wyróżnień w postaci pucharów i dyplomów za zdobycie tytułów mistrzowskich w poszczególnych seriach, czy konkurencjach, zarówno młodych, jak i starych gołębi. Odznaczenia i wyróżnienia wręczał prezes Okręgu Śląsk Wschód Jerzy Żak wraz z prezesem oddziału PZHGP, Jerzym Stasiurką, który następnie, z racji jubileuszu, otrzymał okazały puchar z rąk radnego Sejmiku Wojewódzkiego Jacka Soski.

Założycielami powstałego w 1949 roku Wolbromskiego Oddział PZHGP byli: Wacław Florek, Henryk Szymanek, Wacław Makowski. Duży wkład w powstaniu oddziału włożyli także: nieżyjący już Franciszek Pawlikowski – prezes Okręgu Kraków, a także Józef Gawęda i Józef Smoczyński.

W pierwszych latach działalności w skład wolbromskiego oddziału wchodzili także hodowcy z Olkusza, Bukowna, Podlipia, Sławkowa, Charsznicy i Miechowa. Po trzech latach oddział liczył 40 członków. Pierwszy zarząd 12 Grupy Lotowej Wolbrom tworzyli: Henryk Szymanek – prezes, Bogusław Pietrus – sekretarz i Mirosław Karoń – skarbnik. Dobra praca hodowców owocowała wynikami w skali krajowej, a największym osiągnięciem było zdobycie przez gołębia Wacława Florka II nagrody na olimpiadzie w Wiedniu.

Wiesław Biernacki

Powiązana galeria