Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbromscy policjanci wspierają kampanię „Wiem, co podpisuję”

Główna treść

Wolbromscy policjanci wspierają kampanię „Wiem, co podpisuję”

Wiem co podpisuję! Masz prawo do zmiany dostawcy usług i wybrania korzystniejszej oferty. Rób to świadomie! Zanim podpiszesz umowę – przeczytaj! Upewnij się, z jaką firmą zawierasz umowę! Masz wątpliwości co do warunków umowy? Nie musisz podpisywać umowy! Bez względu czy masz 20 czy 80 lat, jeśli podpisałeś – ponosisz konsekwencje. Podpisanie umowy oznacza akceptację jej warunków.NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!Kiedy dzwoni konsultant przedstawiający się jako „twój dotychczasowy operator” i proponuje atrakcyjną ofertę – BĄDŹ CZUJNY! Sprawdź, czy umowa dotyczy twojego dostawcy. Jeśli nie, zastanów się czy chcesz zmienić dostawcę.Jeżeli na umowie widnieje logo nieznanej firmy, masz wątpliwości co do oferty, kurier pospiesza i utrudnia ci przeczytanie umowy– NIE PODPISUJ!Masz prawo przeczytać i podjąć świadomą decyzję.Jeżeli podpisałeś umowę, dopilnuj, aby kurier zostawił ci kopię. To jego obowiązek, a dla ciebie ważna informacja, z kim zawarłeś umowę. Nie daj się zwieść zapewnieniom, że umowa zostanie przesłana później pocztą.Jeśli pochopnie podpisałeś umowę, czujesz się wprowadzony w błąd, oferta jest niekorzystna- możesz od niej odstąpić!Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni.Wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem 14 dni.W oświadczeniu podaj imię i nazwisko, adres numer telefonu, numer umowy i datę jej zawarcia. Podpisz się!Możliwość ta dotyczy umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa np. w domu abonenta.  GDZIE SZUKAC POMOCY?Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń do nas:Centrum Informacji Konsumenckiej UKE801-900-853 (koszt połączenia zgodny z cennikiem dostawcy) lub 22 534-91-74od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.16

Zapraszamy na www.cik.uke.gov.pl