Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbromscy radni po raz pierwszy głosowali zdalnie

Główna treść

Wolbromscy radni po raz pierwszy głosowali zdalnie

Marcowa sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu ze względu na zagrożenie koronawirusem nie odbyła się, a zyskany czas pozwolił przygotować się do kolejnej sesji, prowadzonej już w trybie zdalnym. XX nadzwyczajna sesja odbyła się w dniu 23 kwietnia 2020 r. Większość z radnych pozostała w swoich domach, część w urzędzie w oddzielnych pokojach. W swych gabinetach pozostali także przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Żurek, burmistrz Adam Zielnik oraz skarbnik Edyta Żuchowicz-Reszka.

Radni łączyli się przez internet i głosowali po imiennym wywołaniu. Wszyscy radni słyszeli się i widzieli. Każdy określał, czy głosuje, za, przeciw czy wstrzymuje się. Prowadzenie sesji nie było skomplikowane i odbyło się sprawnie. Sesja zdalna trwała niespełna godzinę. 

20 uczestniczących w sesji radnych uchwaliło jednogłośnie uchwały w sprawie:

zmiany budżetu gminy na rok 2020 – Uchwała Nr XX/204/2020 (plik pdf, rozmiar 319 KB) oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbrom –Uchwała Nr XX/205/2020 (plik pdf, rozmiar 3,09 MB).Ponadto Uchwałą Nr XX/206/2020 (plik pdf, rozmiar 161 KB) radni postanawili przychylić się do wniosku Burmistrza Adama Zielnika i udzielić pomocy finansowej ze środków własnych Gminy Wolbrom w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego w roku 2020 w kwocie 17.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 783 w Zarzeczu.
Natomiast Uchwałą Nr XX/207/2020 (plik pdf, rozmiar 162 KB) udzielić pomocy rzeczowej sfinansowana ze środków własnych Gminy za kwotę nie wyższą niż: 87.822,00 zł dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku w formie zakupu sprzętu medycznego (tj. mikroskop, szafa mroźnicza, szafa chłodnicza, wirówka) z przeznaczeniem dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Zachęcamy do obejrzenia całości pierwszej zdalnej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu (kliknij)