Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbromski UTW ma nowego patrona

Główna treść

Wolbromski UTW ma nowego patrona

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Olkuszu objął patronatem Uniwersytet Trzeciego Wieku „Nowe Horyzonty”. Porozumienie w tej sprawie bardzo uroczyście, w obecności słuchaczy podpisali w wolbromskim Domu Kultury Dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu i jednocześnie Menadżer Regionalnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Monika Jaworska i Burmistrz Jana Łaksa.

Spotkanie stało się okazją do uroczystego ślubowania, złożonego przez wolbromskich studentów, w którym przyrzekli wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować pracę i obyczaje studenckie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor studenta Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Nowe Horyzonty” pod patronatem honorowym Społecznej Akademii Nauk, dociekać prawdy, głosić ją oraz dawać świadectwo swoim postępowaniem, przestrzegać zasad etyki i tolerancji oraz przyczyniać się do pomnażania dorobku społeczności akademickiej.

Studenci otrzymali indeksy i wysłuchali inauguracyjnego wykładu na temat: „Uniwersytet Trzeciego Wieku sposobem na wykluczenie społeczne ”, który wygłosił dr Marek Krawiec.

O artystyczną oprawę uroczystości zadbał chór UTW występujacy w nowych strojach, ufundowanych przez burmistrza MiG Wolbrom.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Nowe Horyzonty” powstał w 2004 r. Z każdym kolejnym rokiem liczba jego słuchaczy jest coraz większa. W bardzo bogatym programie zajęć, oprócz wykładów, zajęć ruchowych, wyjazdów integracyjnych, starsi ludzie mają możliwość rozwoju intelektualnego i realizowania swoich marzeń. Program wykładów jest przeznaczony specjalnie dla seniorów, którzy mimo wieku kształcą się, a co za tym idzie poprawiają jakość swojego życia. Grupa zżyła się, tworząc grono znajomych i przyjaciół, którzy chętnie spędzają ze sobą także wolny czas.

Ewa Barczyk