Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbromskie Narodowe Czytanie 2023

Główna treść

Wolbromskie Narodowe Czytanie 2023

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom byli organizatorami XII już edycji Narodowego Czytania, któremu patronuje Prezydencka Para. Tegoroczną odsłoną Narodowego Czytania była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
8 września, w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej teksty powieści czytał Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, a także zaproszeni goście:
Bartłomiej Żurek –Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu
Marta Statuch – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wojciech Szota – Redaktor „Wieści Wolbromskich”
Anna Dulska – Zastępca dyrektora OREW
Łukasz Błaut – SDS Wolbrom
Monika Krzywańska – Radna Rady Miejskiej
Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Szkół Z terenu Gminy Wolbrom:
Ewa Przyjemska –Kondziołka
Barbara Skorupka
Waldemar Smoter
Jolanta Pałka
Daniel Malinowski
Mateusz Makowski
Wiktor Fuglewicz
Krzysztof Szczepankiewicz
Beata Batko

„Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.