Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wsparcie dla dużych rodzin

Główna treść

Wsparcie dla dużych rodzin

Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował ofertę skierowaną do rodzin 4+ z terenu Małopolski, która ma na celu wsparcie w realizacji zadań związanych z edukacją dzieci. Projekt „Pierwszy dzwonek” zakłada przyznanie gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z rodzin wielodzietnych wychowujących przynajmniej 4 dzieci. Wnioski trzeba złożyć do 24 lipca!

Środki udzielone w ramach wsparcia można przeznaczyć na zakup materiałów edukacyjnych, w szczególności podręczników szkolnych.

Warunkiem uzyskania wsparcia  dla ucznia w ramach projektu (min. 150 zł) jest złożenie przez wnioskodawcę Deklaracji, która będzie stanowiła podstawę wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. W gminie Wolbrom wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Skalskiej 20 w nieprzekraczalnym terminie od poniedziałku 21 lipca do czwartku 24 lipca 2014 w godz. 7-15.

Regulamin projektu wraz z wzorem deklaracji można pobrać ze strony internetowej ROPS w Krakowie oraz otrzymać  w MOPS , a także w UMiG Wolbrom pok. 220.

Informujemy także, że MOPS w Wolbromiu wydaje ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać od 16 czerwca. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zachęca firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości do zastania partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Jak dołączyć do programu? Pobierz formularz dla firm. Wypełnij go, wyślij i podpisz umowę. Dołączenie do Programu jest bezpłatne.  Lista firm, które już włączyły się do Programu jest dostępna na stronie rodzina.gov.pl.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Więcej informacji na temat działań MOPS w Wolbromiu można uzyskać na stronie internetowej http://wolmops.w.interia.pl

Ewa Barczyk