Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wsparcie ZUS Inspektorat w Olkuszu dla uchodźców z Ukrainy

Główna treść

Wsparcie ZUS Inspektorat w Olkuszu dla uchodźców z Ukrainy

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i dramatyczną sytuacją mieszkańców Ukrainy, która zmusza wiele osób do opuszczenia swojego kraju, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Olkuszu oferuje wparcie dla uchodźców w zakresie porad informacyjnych dot. możliwości uzyskania świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli na terenie Państwa Miasta i Gminy byłyby osoby, które chciałyby skorzystać z naszych porad, prosimy o kontakt z Anną Marchwiarz, tel. 32 647 85 90 wew. 309, e-mail: anna.marchwiarz@zus.pl, zorganizujemy dyżury w miejscu wskazanym przez Państwo jako najbardziej dogodne dla uchodźców lub udzielimy porad telefonicznych. Pełna obsługa osób z terytorium Ukrainy jest oczywiście zapewniona na naszej Sali Obsługi Klientów –Inspektorat ZUS w Olkuszu, al. 1000-lecia 11.

Zapraszamy również na naszą stronę www.zus.pl gdzie ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim. Staramy się dotrzeć z informacją do potrzebujących, gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy otwarci także na inne formy współpracy i wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jeżeli uznają Państwo, że możemy przyłączyć się do akcji/przedsięwzięć organizowanych przez Państwa jednostkę prosimy o kontakt z ww. osobą.