Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Główna treść

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 12 sierpnia 2015 roku na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Oferta realizacji zadania publicznego.pdf